لیست رشته های کارشناسی ارشد مجموعه کشاورزی

 

مهندسی فضای سبز
مدیریت کشاورزی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
توسعه روستایی
بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
مجموعه منابع طبیعی - بیابان
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

و .....

 

شما می توانید جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد، منابع و ضرایب آزمون، رشته ها و

دانشگاه های بدون آزمون کارشناسی ارشد

و همچنین شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون

از سراسر کشور با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد

با شماره 9099071611 تماس حاصل نمایید.