لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

 

نتیجه تصویری برای فنی مهندسی

 

 

 

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی نفت

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی دریا

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی مواد

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی معدن

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 

جهت اطلاع از رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

و همچنین ثبت نام کارشناسی ارشد از سراسر کشور با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد با شماره 9099071611 تماس حاصل نمایید