لیست رشته های کارشناسی ارشد مجموعه علوم انسانی

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرمایید. 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب 

حتي ايام تعطيل 

 

 

 

– کارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی

– کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

– کارشناسي ارشد زبان شناسی همگانی

– کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

- کارشناسی ارشد شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)

– کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

– کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

– کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

– کارشناسی ارشد فقه شافعی

– کارشناسی ارشد فلسفه

– کارشناسی ارشد مجموعه ادیان و عرفان

– کارشناسی ارشد مجموعه امور فرهنگی

– کارشناسی ارشد مجموعه ایرانشناسی

– کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ

– کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم

– کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

– کارشناسی ارشد مجموعه جغرافیا

– کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری و مدیریت مالی

– کارشناسی ارشد مجموعه حقوق

– کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

– کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

– کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

– کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی

– کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی

– کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی

– کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی

– کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

– کارشناسی ارشد مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

– کارشناسی ارشد مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی

– کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه و کلام اسلامی

– کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست

– کارشناسی ارشد مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی

– کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی

– کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت بازرگانی

– کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت دولتی

– کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت صنعتی

– کارشناسی ارشد مجموعه مشاوره

– کارشناسی ارشد مجموعه مطالعات زنان

– کارشناسی ارشد مجموعه مطالعات منطقه ای

– کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست (HSE)

– کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

–کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

–کارشناسی ارشد باستان شناسی

– کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

و ....

شما می توانید جهت ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون و با آزمون از سراسر کشور با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد با شماره 9099071611 تماس حاصل نمایید

همچنین می توانید جهت اطلاع از ضرایب و منابع آزمون کارشناسی ارشد، لیست رشته ها و معرفی رشته ها، آدرس دانشگاه ها شماره تماس آنها ، تخمین رتبه

، زمان برگزاری و اعلام نتایج با شماره فوق تماس حاصل نمایید

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل